Cuma Süresi


Cuma Süresi
1.Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.
2.Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
3.Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
4.Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
5.Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
6.Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
7.Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
8.Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
9.Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
10.Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
11.Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Hiç yorum yok:

Ads

Labels

kuran dinle suresi A'la Süresi ASR Süresi Abese Süresi Adiyat Süresi Ahkaf Süresi Ahzab Süresi Alak Süresi Ali imran Süresi Ankebut Süresi Araf Süresi Bakara Süresi Beled Süresi Beyyine Süresi Büruc Suresi Casiye Süresi Cin Süresi Cuma Süresi Duha Süresi Duhan Süresi Enam Süresi Enbiya Süresi Enfal Süresi Fatiha Süresi Fatir Süresi Fecr Süresi Felak Süresi Fetih Süresi Fil süresi Furkan süresi Fussilet Süresi Gasiye Süresi Hacc Süresi Hadid Süresi Hakka Süresi Hasr Süresi Hicr Süre Hicr Süresi Hicr Süresi dinle Hicr Süresi oku Hucurat Süresi Hud Süresi Hümeze Süresi Kaaria Süresi Kadir Süresi Kaf Süresi Kafirun Süresi Kalem Süresi Kamer Süresi Kasas Süresi Kehf Süresi Kevser Süresi Kur'an Kuran Kuran-i Kerim Kuranikerim Kureyş Süresi Kıyamet Süresi Leheb Süresi Leyl Süresi Lokman Süresi Maide Süresi Maun Süresi Mearic Süresi Meryem Süresi Muhammed Süresi Mumin Süresi Muminun Süresi Mumtahine Süresi Munafikun Süresi Murselad Süresi Mutaffıfin Süresi Mücadele Süresi Mülk Süresi Müseddir Süresi Müzzemmil Süresi Nahl Süresi Nasr Süresi Naziat Süresi Nebe Süresi Necm Süresi Neml Süresi Nisa Süresi Nuh Süresi Nur Süresi Rad Süresi Rad Süresi dinle Rad Süresi mp3 Rad Süresi oku Rahman Süresi Rum Süresi Sad Süresi Saf Süresi Saffat Süresi Sebe Süresi Secde Süresi Taha Süresi Tahrim Süresi Talak Süresi Tarık Suresi Tegabun Süresi Tekasür Süresi Tekvir Süresi Tevbe Süresi Tin Süresi Tur Süresi Vakia Süresi Yasin Süresi Yunus Süresi Yusuf Süresi Yusuf Süresi dinle Yusuf Süresi oku Zariyat Süresi Zilzal Süresi Zuhuf Süresi Zümer Süresi ayet ayeti büyü büyüler cin cinler dindar kişi dua duası ezan ezan vakitlrti iftar vakti ihlas Süresi islami arkadaş kuran mp3 moslem muslim mümin arkadaş namaz namaz hocası namaz sureleri namaz vakiti nas suresi sesli kuran sure sure oku süreleri tebbet suresi vakitlrti İbrahim Süresi İbrahim Süresi dinle İbrahim Süresi oku İnfitar Süresi İnsan Süresi İnsikak Suresi İnşirah Süresi İsra Süresi Şems Süresi Şuara Süresi Şura Süresi

Sosyal Medyada Paylaş

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı